Emocinė higiena darbo vietoje

 • Tai pagalba organizacijoms, kuomet komanda susiduria su kasdieniais emociniais šuoliais.

 • Tai efektyvaus darbo įrankis padedantis sukurti daugiau vertės įmonei per mažesnį laikotarpį ir taupantis pinigus.

 • Tai metodas padedantis užtikrinti geresnę atmosferą, didesnį lojalumą, stipriau įsitraukusius ir laimingesnius darbuotojus.

Kaip vyksta?

 • Sutartomis valandomis specialistai yra visiškai pasirengę suteikti darbuotojams profesionalų emocinį palaikymą ir galimų sprendimų paiešką.

 • Kiekvienas darbuotojas visada turės pokalbį su tuo pačiu specialistu, kuris ilgainiui supras situacijų kontekstą ir galės labiau atliepti žmogaus būseną.

 • 100% susisiekimo tikimybė tuomet, kuomet labiausiai reikia jūsų kolektyvui.

 • Esant poreikiui, skiriamas papildomas laikas online ar gyvam koučingo pokalbiui.

 • Pasitenkinimo šia paslauga rodiklių matavimas, jog Jūs visada matytumėte teikiamą naudą ir atsiperkamumą.

Kiekvienos organizacijos poreikiams:

 • Ilgametė patirtis Jaunimo linijoje parodė emocinės higienos būtinybę - "išsivalyti" nuo sunkių jausmų. Neturint profesionalaus emocinės higienos įrankio, papildomas emocinis krūvis nešiojamas ir laisvu nuo darbo metu, kuomet žmogus turėtų skirti laiką atgauti jėgas. Šis papildomas krūvis gali tūnoti net kelis mėnesius pykčio, nuoskaudos, savęs nuvertinimo ar kitais pavidalais.

 • Emocinės paramos savanoriai yra profesionalai, gebantys save atspindėti, analizuoti savo mintis ir jausmus. Įprastai žmonės neturi specialių gebėjimų atliepti savo patiriamus jausmus. Tačiau, jausmai kyla nepriklausomai nuo žmogaus gebėjimų juos pastebėti ir valdyti, ir gali stipriai trukdyti koncentruotis į darbą.

 • Kiekviena organizacija susiduria su personalo perdegimo ar emocijų valdymo problemomis. Po rytinio susirinkimo ar pokalbio su vadovu, kolega, kartais, sunku "susirinkti" save ir diena tampa visiškai ne produktyvi. Galiausiai formuojasi nuostatos kolegoms, kaupiasi nusivylimas darbu ir organizacija. Stipriose emocijose pamirštami visi konfliktų valdymo ir konstruktyvaus bendravimo įgūdžiai, atsiranda baimė bendrauti, vykdyti tikslus, pasyvios agresijos apraiškos, kurios kenkia ne tik darbuotojui, bet ir kolegoms bei pačiai organizacijai.

Lietuvos organizacijoms kylantys iššūkiai:

 • Išsivysčiusiose šalyse stiprios organizacijos turi vidinius koučerius, psichologus ar emocijų valdymo specialistus. Deja, Lietuvoje daugelis organizacijų negali užtikrinti pakankamo užimtumo psichikos higienos specialistui ir šį poreikį stengiamasi atliepti suteikiant papildomą sveikatos draudimą psichologo konsultacijoms.

 • Tačiau susiduriama su iššūkiais, nes draudimo kompanijos kompensuoja tik psichoterapeuto arba psichiatro, dirbančių sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas. Ši sistema vargiai atliepia pagrindinį organizacijų poreikį - emociškai stabilūs, sveiki, einantys viena, įmonės tikslų ir vertybių, kryptimi darbuotojai. Psichologų ar psichoterapeutų, dirbančių pagal individualios veiklos pažymą, paslaugų, draudimo kompanijos neapmoka. Kyla nesusipratimų ir sunkumų renkantis tinkamą specialistą ir visą tai krenta ant darbuotojo pečių. Susidaro situacija, kuomet paslauga teikiama, bet ja pasinaudoja tik vienetai.

 • Nors darbuotojai gali pasinaudoti psichohigienos paslauga eidami į psichoterapiją kartą į savaitę, tačiau dažniausiai paslaugos reikia čia ir dabar. Psichoterapijos tikslas ne "greitoji pagalba", o ilgalaikis procesas.

 • Lietuvoje turime veikiančias emocinės paramos teikimo linijas, kurios iš dalies atlieptų skubios pagalbos funkcijas. Tačiau iškyla keletas problemų:

  1. Prisiskambinti į visą parą veikiančias emocinės paramos linijas ne visada pavyksta dėl didelio užimtumo.

  2. Ribojamas skambučių kiekis iš vieno numerio.

  3. Kiekvieną kartą skambinant, nutrūkus pokalbiui ar emocinės paramos specialistui baigiant pamainą, besikreipiantysis gali prisiskambinti tik jau kitam specialistui ir iš naujo kurti santykį, prisijaukinti pokalbiui ir vėl pasakoti visą istoriją.

Šios paslaugos išskirtinumas ir privalumai:

 • Sudarius šios paslaugos sutartį, prisiskambinimo tikimybė yra garantuojama.

 • Klientas visada gaus tą patį specialistą, kuris jau žino kliento istoriją, geriau suvokia kontekstą ir, svarbiausia, turi pasitikėjimu grįstą santykį, kurio nereikia kaskart iš naujo kurti.

 • Įmonė visada turės pagalbą čia ir dabar savo darbuotojams.

 • Darbuotojai jaus, jog organizacijai yra svarbūs, kadangi jais rūpinamasi tuomet kai jiems to labai reikia.

 • Esant poreikiui, matuojami pasitenkinimo šia paslauga rodikliai, todėl jūs aiškiai galėsite matyt kokią naudą gauna darbuotojai.

 • Kiekvieno darbuotojo ir įmonės vidaus tvarkų, "know how" ir kt. konfidencialumas garantuojamas sutartimi.