Koučingo intervizijos specialistams

INTERVIZIJA yra mokymosi metodas, kuomet grupės dalyviai dalinasi savo koučingo sesijų patirtimi, t.y. sunkiomis, neaiškiomis ar emociškai neišspręstomis situacijomis. Tai psichohigieninis įrankis tobulinti koučingo konsultavimo įgudžius.

REIKALAVIMAI JUNGTIS Į INTERVIZIJAS:

 • Tik pastoviai konsultuojantiems (nėra didesnių nei 2 mėn pertraukų)

 • Ne mažiau 50 sesijų vedusiems specialistams.

 • Norintiems mokytis ir atviriems suteikti mokymąsi iš savo patirties

 • Nėra reikalavimo kokią koučingo mokyklą baigė specialistas.

Kuo naudingos koučingo intervizijos?

 • Refleksiškai pažvelgiama į konsultacijų turinį ir procesą

 • Atliekama koučingo konsultacijų kokybės kontrolė

 • Išanalizuojamas specialisto santykis į klientą

 • Galimybė aiškiau suprasti darbo su klientu proceso eigą

 • Geriau suprantamos reakcijos ir jausmai dirbant su klientais

 • Geriau išmokstama mokytis iš savo patirties

 • Saugi erdvė išreikšti savo jausmus, pvz., susierzinimą, nepasitenkinimą

 • Gaunamas savitarpio palaikymas ir kolegų patirties pasidalijimas

 • Sužinomi nauji konsultavimo metodai ir jų taikymo ribos

 • Užmezgami profesiniai ryšiai

Kodėl verta rinktis intervizijas?

Kitaip nei psichologai/psichoterapeutai, koučingo specialistai, dažnai, neturi supervizoriaus - licenzijuoto asmens, galinčio vesti supervizijos susitikimus. Pabaigus koučingo studijas, specialistai kreipiasi į savo mokytoją arba kaupia žinias savarankiškai.

Problema, jog daugelis koučingo mokyklų neturi mokymosi palaikymo po kursų. Juose nerandama pakankamai laiko išnagrinėti individualų atvejį, be to, kursai yra baigtinės trukmės. O mokymasis savarankiškai sukelia kitų sunkumų: yra ganėtinai lėtas, nėra su kuo pasikonsultuoti, sunkiau save reflektuoti, dažnai nepastebėtos konsultavimo klaidos lieka pasislėpusios.

Kaip vyksta intervizijos?

Intervizijos procese dalyvauja 8-12 asmenų grupė. Čia nebus akcentuojama mokykla ar koučingo patirtis, t.y. visi dalyviai yra lygiaverčiai.

Intervizijose nėra išorinio supervizoriaus, bet visą procesą valdo moderatorius.

Kiekvieno susitikimo metu, iškeliami 1-2 atvejai, kurių kiekvienam skiriama po 1-1,5 val. Grupės nariai kalbasi apie tai ką išgirdo be vertinimo ir patarimų (jei to neprašo pats atvejo savininkas). Situacija išsamiai aptariama, iškeliamos visos kilusios reakcijos. Galiausiai, padaromos tam tikros išvados, aptariama kaip koučingo specialistui grupė galėtų geriausiai atliepti jo klausimą.

Iš šio, saugaus, nevertinančio dalijimosi (tai užtikrina moderatorius) naudą gauna ne tik atvejo savininkas, bet ir visi grupės dalyviai reflektuoja patirtį girdėdami kas kalbama bei keldami savo mintis.